logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč kostel Nejsvětější Trojice Letohrad

Valeč - Křížová cesta

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení rozmístěných v pravidelných intervalech podél pravé strany silnice na Karlovy Vary a dále při bývalé polní cestě na vrch Kalvárie (Kalvarienberg), kde bylo vytvořeno sousoší pravděpodobně pocházející od Antonína Brauna. Zastavení mají nízké hranolové pískovcové podstavce s horní zúženou profilovanou hlavicí, stěny podstavců jsou zdobeny jednoduchými plochými obdélnými reliéfními rámci a na vrcholech podstavců jsou osazeny dřevěné kříže. Stavebníkem byl Johann Ferdinand Kager z Globenu, slavnostní vysvěcení proběhlo 15. září 1741. Po roce 1945 křížová cesta postupně zanikala. Některá zastavení se nedochovala, z některých zbyly jen části podstavců. Podstavec VIII. zastavení křížové cesty byl použit jako sokl nově vztyčeného pískovcového kříže na kamenné zídce u cesty v části města zvané Nový Svět. Další sokl z některého ze zastavení byl druhotně použit jako podstavec železného kříže na místě strženého pomníku obětem 1. světové války na prostranství u farního kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí uprostřed města. Zachován na svém místě byl podstavec III. zastavení, na jehož vrcholu byl posazen sokl dalšího zastavení zaniklé křížové cesty. Celá křížová cesta byla obnovena v letech 2016 - 2017.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Křížová_cesta_(Valeč)

Dojmy: Pěkně obnovená křížová cesta, u které je jedno zastavení původní originál, ostatní jsou jeho kopiemi. Z konce křížové cesty je nádherný rozhled.

Mapa

Fotografie

×