logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Stráň u Sadova Stružná

Stráž nad Ohří

Informace

Městský erb:

straz_nad_ohri_cz_coa_25056543088_o

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Tato obec byla založena za účelem výběru cla, o čemž vypovídá i jméno obce. První písemná zmínka pak je z roku 1238 kdy se obec objevila v přídomku jistého Swidgera de Warta. Majiteli tohoto území byli postoloprtští benediktini, kteří jej dostali od českých knížat. V roce 1341 se objevuje další záznam o této obci, tentokrát se týká vybírání cla a již v roce 1352 byla tato obec uváděna jako majetek hradu Pernštejn. V roce 1357 získal zdejší území Karel IV. který jej mnichy vyměnil za Libočany, a připojil zdejší vsi k hradu Haunštejn. Následně zdejší panství získal Vilém z Ilbruka, který jej získal pravděpodobně od míšeňského šlechtice Štěpána z Kobrshainu. Vilém byl pravděpodobně tím, kdo nechal vybudovat hrad Himlštejn. Následně prodal hrady Himlštejn a Hauštejn mezi lety 1448 – 1449 sasskému rytíři Jindřichu z Weidenu, po něm tu byl Hylprant Satanéř z Drahovic. Po jeho smrti si majetek rozdělili jeho dva synové, kdy Oldřich získal Haunštejn a Václav Himlštejn. Následně bylo zdejší panství prodáno roku 1528 Jindřichovi Šlikovy z Holejče. Ten ale ještě téhož roku zemřel, a tak toto panství získali jeho synové Kašpar a Jindřich, kteří si jej rozdělili. Následně v roce 1587 byl hrad Himlštejn prodán Šimonu Ungnadovi ze Sunek a na Bornsdorfu a od něj roku 1592 jej zakoupil Krištof z Fictumu na Klášterci nad Ohří, kam jej připojil na trvalo.

Zdroj: http://www.straznadohri.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Vetší vesnička s malebným okolím.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6024
IMG_5969
IMG_5979