logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Stráž nad Ohří hrad Himlštejn sousoší Nejsvětější Trojice

Stráž nad Ohří - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Tento pozdně barokní kostel byl vystavěn v roce 1768 z milodarů poutníků. Následně v roce 1808 byla při tomto kostele zřízena expositura. Následně v letech 1912 a 1931 byl kostel renovován a v roce 1936 byla obnovena fasáda kostela. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel ale chátrat a několikrát byl vykraden. Proto jej v roce 2007 darovala církev obci, ta ale neměla mnoho peněz na jeho opravu. Než ji pomohl Vojenský špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, díky kterému proběhla oprava, která byla dokončena v roce 2009.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/straz-nad-ohri-kostel-sv-michaela-archandela/

Dojmy: Malý pěkně udržovaný kostelík, na místě které bych asi definoval jako náves.

Mapa

Fotografie

×