logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Poseč Prachomety

Potůčky

Informace

Městský erb:

potucky_cz_coa_48011779673_o

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Potůčky (německy Breitenbach) jsou obec, nacházející se asi 24 km severozápadně od Karlových Varů. Oblast kolem obce kolísala v 15. a 16. století mezi Čechami a Saskem. Do roku 1459 ji držel král Jiří z Poděbrad, poté se však od České koruny odtrhla a přešla do rukou saských kurfiřtů. Místní krajinu tak začali osidlovat horníci z blízkého Saska. Podle pražské dohody ze 14. října 1546 však tuto oblast získal Ferdinand I. Habsburský a stala se tak opět součástí Českého království. Po bitvě na Bílé hoře (1620) Habsburkové přistoupili k tvrdé rekatolizaci a protestanty vysídlili. Část vystěhovalců se však usadila podél jednoho ze zdejších potoků, v místech dnešních Potůčků. Od poloviny 16. století se začala rozvíjet důlní činnost, vznikaly nové doly, tavírny a úpravny rud. V okolí se těžil především cín, stříbro a železná ruda. V místě dnešní obce vznikl roku 1570 mlýn na kobalt a výrobna modré kobaltové barvy na keramiku a sklo. Přesto stále zůstávala beze jména. Za datum vzniku dnešních Potůčků lze považovat rok 1654, kdy se začaly množit další domky horníků a tavičů podél Černého a Hraničního potoka. Teprve od roku 1723 pojmenoval kronikář Engeeschal ze saského Johanngeorgenstadtu tuto obec Breitenbach. Okolo roku 1850 žilo na území obce kolem 1 100 obyvatel, v roce 1890 dokonce o 300 více. Velkým přínosem pro obec s rozvíjejícím se průmyslem byla stavba železnice z Karlových Varů, zprovozněná roku 1899. V roce 1911 byla dokončena stavba kostela, na kterou navázala rozsáhlá výstavba v následujících letech. Roku 1948 byla obec přejmenována na Potůčky. Ty se díky otevření hraničního přechodu Potůčky–Johanngeorgenstadt po roce 1989 začali rozrůstat a staly se významným turistickým střediskem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Potůčky

Dojmy: Malebné hraniční městečko s několik zajímavostmi a krásným okolím.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3743
IMG_3753
IMG_3768
IMG_4069