logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Potůčky Hraniční kámen

Potůčky - horní revír Rudná

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Naučná stezka prochází velkou částí historického rudního revíru Potůčky. Ložisko má pro Krušné hory typické pětiprvkové zrudnění - stříbro, vizmut, kobalt, nikl, uran. První horníci zde působily již kolem roku 1400 a těžba pokračovala s přestávka až do 2. poloviny 20. století. Těžily se především cínové, dále stříbrné, železné a kobaltové rudy. Novodobá historie dolování zahrnuje období let 1946 - 1959, kdy těžil uranovou rudu pro vojenské potřeby Sovětského svazu národní podnik Jáchymovské doly. Těžba uranové rudy probíhala primitivním ručním způsobem, vyžadujícím velké množství pracovních sil. Kromě brigádníků získaných v rámci organizovaných náborů ve vnitrozemí využívaly doly i nucené práce osob vězněných z politických důvodů. Zajímavostí ložiska Potůčky je, že při ražení důlních chodeb zde byl poprvé v oblasti těžby uranu použit lžícový lopatkový nakladač. Masivní těžba uranu pro Sovětský svaz probíhala i v saské části Krušných hor, kde těžbu zajišťovala Státní akciová společnost Wismut se sídlem v Aue. Celý vrch Rudná je doslova provrtán důlními díly, která se na povrchu projevují četnými poklesy a propadlinami (pinkami). Největší a nejhlubší pinka, dlouhá 200 m a hluboká až 15 m, se nachází přímo u naučné stezky mezi zastávkami č. 3 a 4. Vznikla jako důsledek povrchových prací v místě dolu Naděje v Boha (Hoffnung zu Gott).

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavé procházet se po cestě a všude kolem vás se nachází celkem velké propadliny zavalených šachet a podzemních sálů.

Mapa

Fotografie

×