logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Mostec Nejda

Nahořečice

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Nahořečice (německy Nahorscheditz) je malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km na jihovýchod od Valče. První písemná zmínka o zdejší obci pochází ze dne 12. června 1359, kdy Buzek z Kostrčan přispěl ročním platem půl kopy českých grošů na chod kostela. V té době byl patronem kostela Mikuláš sedící na Nahořečicích a rytíř z Ocelovic. Naposledy je vladyka Mikuláš zde uveden v roce 1404, přitom zde byl zmiňován vladyka Pelhřim roku 1400. V letech 1406 – 1407 zde seděli vladykové Jan a Hynek z Nahořečice, Následně se Nahořečice staly na počátku 16. století součástí Libkovického zboží, ke kterému patřily až do roku 1821. Téhož roku zakoupil Nahořečice hrabě Prokop Lažanský a připojil je k panství Chyše, ale již v roce 1850 se stali Nahořečice samostatnou obcí. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se ves dočkala v roce 1880 kdy zde žilo 135 obyvatel, následně přišla velká rána v podobě 2. světové války, kdy díky odsunu německého obyvatelstva zde klesl počet obyvatel na 69 a postupně klesal dál, až na počátku 21. století zde žilo jen 11 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nahořečice

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nahorecice-nahorzeditz/

Dojmy: Zajímavá vesnička, jejíž dominantou je bezesporu kostelík.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0742