logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Mořičov Nahořečice

Mostec

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: První písemná zmínka o této vsi je ze dne 22. ledna 1405 v listině, kde je uveden jako svědek rytíř Racek z Mostce a Mlýňan. Ten samý Racek se pak stal v roce 1406 poručníkem dětí Buška Calty z Kamenné Hory. V roce 1411 byli zakoupeny výnosy z Mostce Žlutickými kaplany a následně v roce 1549 zakoupilo tuto obec město Žlutice od Baltazara Racka. Po celou dobu existence se zdejší obyvatelé živili především zemědělstvím. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války zde vzniklo JZD. V současnosti obec Mostec spadá pod obec Štědrá a v jeho okolí je stále zemědělská výroba, především pastevní chov dobytka.

Zdroj: Naučná tabule.

Dojmy: Maličká osada, kde je několik zajímavostí a přitom je téměř opuštěná.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6949
IMG_6950
IMG_6947