logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Komárov kaple sv. Floriána rychta čp. 12

Komárov - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Kostel sv. Vavřince byl postavěn někdy v 1. polovině 14. století v gotickém slohu spolu se založením hřbitova. První písemná zmínka pochází ale až z roku 1358, kdy císař Karel IV. potvrdil jmenování klerika Johanna ke zdejší faře. Katolický kněz zde připomínaný ještě v roce 1540, ale v letech 1560 – 1624 byl zdejší kostel protestanským. Po rekatolizaci se stal tento kostel filiálním ke kostelům sv. Petra a Pavla ve Žluticích, Narození Panny Marie ve Štědré a sv. Jakuba Většího v Nečtinách. V roce 1750 pak byl tento starý kostel pozdně barokně přestavěn, kdy bylo využito původních konstrukcí v presbytáři a v části lodi. Následně v roce 1813 zde byla zřízena lokálie s vlastním knězem a až v roce 1857 zde byla zřízena vlastní farnost. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kostel udržován a začal chátrat, což zapříčinilo že do kostela začalo zatýkat střechou, a tak byla střecha v roce 1971 opravena a následně byla opravena v roce 1974 i báně kostelní věže. V 2. polovině 20. století pak bylo veškeré zařízení z opuštěného kostela přeneseno, aby se zabránilo jeho odcizení a následně kostel opět podlehl svému chátrajícímu osudu. Na počátku 21. století vlastnila kostel římskokatolická církev, která jej však nevyužívá, a tak kostel spolu se hřbitovem neustále chátrá.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/komarov-kostel-sv-vavrince

Dojmy: Sice velmi zchátralý kostel, ale vypadá to alespoň v době mé návštěvy, že se dává do kupy. Stavbu pokrývala místy relativně nová došková střecha.

Mapa

Fotografie

×