logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Komárov dům čp. 52 kostel sv. Vavřince

Komárov - kaple sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tato empírová kaple byla vystavěna v 2. polovině 19. století na hrázi dnes již bývalého obecního rybníku. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být kaple udržována a začala chátrat. Vnitřní zařízení bylo buď zničeno anebo rozkradeno. V roce 1972 pak bylo přistoupeno k opravě sešlé kaple a následně na počátku 21. století proběhla rekonstrukce celé kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/komarov-kaple-sv-floriana

Dojmy: Malá vesnická kaplička stojící na okraji návse.

Mapa

Fotografie

×