logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Komárov kostel sv. Vavřince

Komárov - rychta čp. 12

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Toto nenápadné zchátralé stavení ukrývá v sobě jeden naprostý unikát. Tímto unikátem je to že se jedná o jeden z nejstarších domů v České republice. Uvnitř domu jsou do současnosti zachované sklepy, které jsou datované do roku 1484 a jsou postaveny v této oblasti naprosto unikátním způsobem, a to takovým, že mají trámový strop s kamenným záklopem. Celé toto sklepení je zachováno v naprosto původním stavu, bez jediného zásahu. Tato stavba má také nezvykle velkou komoru, což vypovídá o tom, že se zde nacházela rychta anebo krčma. K hlavní budově rychty také patří zajímavá budova sýpky, která pochází z 2. poloviny 17. století a může tím být také zařazena mezi nejstarší objekty tohoto typu v západních Čechách, v této stavbě je také zachováno mnoho původních stavebních konstrukcí a detailů. Celý areál rychty se v současnosti skládá z budovy rychty, ze sýpky a ze zbytků stájí, chléva a stodoly. Na počátku 21. století je tento areál ve vlastnictví soukromníka, který plánuje celý areál zrekonstruovat, tak uvidíme.

Zdroj: http://www.touzim.cz/mesto/informace-o-meste/mistni-casti/komarov/

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15267640&sequence=2&mode=fulltext&keywords=kom%C3%A1rov®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj posledních tří fotografií: http://www.veskomarov.estranky.cz/clanky/pametihodnosti/byvala-rychta-cp_-12.html

Dojmy: Opravdu nenápadné stavení v naprosto dezolátním stavu, ale ty sklepení jen tak vidět nejdou. Bohužel jsem je neviděl ani já a tak jsem byl donucen použít fotky cizí (tři poslední fotografie jsou převzaté).

Mapa

Fotografie

×