logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Hroznětín kostel sv. Petra a Pavla sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána

Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána

Informace

Navštíveno: 4. 2. 2016

Historie: Pseudogotické sousoší bylo zřízeno v roce 1871 Maxmilianem Trackem. Autorem sousoší byl sochař Josef Kreisel. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 přestala být plastika udržována a začalo její dlouhé období chátrání. V průběhu 2. poloviny 20. století byli sochám ulámány ruce hlavy a atributy, zbytky soch pak byli likvidovány povětrnostními vlivy. V roce 2007 pak přistoupila Římsko-katolická farnost Ostrov k rekonstrukci zdevastovaného sousoší. Sochy byli sneseny očištěny a domodelovány chybějící části, následně byly umístěny v interiéru kostela. V průběhu rekonstrukce kostela v letech 2009 – 2010 byl také obnoven podstavec.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/hroznetin-sousosi-panny-marie-sv-alzbety-a-sv-maxmiliana

Dojmy: V dobu mé návštěvy byl bohužel vidět pouze podstavec.

Mapa

Fotografie

×