logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Hory Hřebečná

Hroznětín

Informace

Městský erb:

hroznetin_znak_28791672246_o

Navštíveno: 4. 2. 2016

Historie: První písemná zmínka o tomto městečku pochází z roku 1213, kdy zakladatel Tepelského kláštera Hroznata, obdržel od krále Přemysla Otakara I. za věrné služby, dědičný statek Hroznětín s Obchodním právem. Hroznata se tak stal trnem v oku chebskému řádu německých rytířů, tak jej zajali a uvěznili na hradě Starý Kašperk, kde v roce 1217 zemřel. Po jeho smrti připadl Hroznětín Tepelskému klášteru. V roce 1333 byl Hroznětín povýšen na město Janem Lucemburský, ale městská práva jsou zapsána až v listině Jiřího z Poděbrad z roku 1463. Po bitvě u Lipan byl Hroznětín prodán císaři Zikmundovi, který jej předal svému kancléři Kašparu Šlikovi. Rod Šliků Ostrovské panství v roce 1585 prodal Ernstu von Wirsperk. Rod Wirsperků následně prodal Hroznětín bohatým měšťanům, ale za jejich účast ve stavovském povstání, jim byl Hroznětín zabaven a následně roku 1623 prodán císařskému vojevůdci Jindřichu Sasko-Lauenberskému. V roce 1680 získal Hroznětín markrabě Ludvík Vilém Bádenský. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, se město Hroznětín vysídlilo, a byli sem postupně dosídleni čeští obyvatelé.

Zdroj: http://www.mestohroznetin.cz/historie.htm

Dojmy: Velmi zajímavé podhůrské městečko, které má velmi příjemnou a klidnou atmosféru.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2407
IMG_2414
IMG_2412
IMG_2448