logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Hroznětín sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána

Hroznětín - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 4. 2. 2016

Historie: Původně byl v Hroznětíně založen tepelským klášterem v roce 1217 farní děkanský románský kostel sv. Petra a Pavla. Již v té době byla vybudována dvoupatrová věž kostela. V roce 1643 se zřítila vnější část věže, a tak v roce 1678 byla věž znovu vystavěna tesařským mistrem Hansem Georgem Spanigerem v podobě barokní osmiboké zvonové věže. Následně v letech 1732 – 1734 byl kostel rozšířen do současné podoby. Původní románský presbytář byl při přestavbě změněn na sakristii a gotický triumfální oblouk byl zazděn a vytvořen z něho vchod do presbytáře. V roce 1751 byl v Chebu ulit pro tento kostel zvon na počest sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta. V roce 1873 kostel vyhořel, a tak byl obnoven s použitím původního zdiva. V této době bylo zřízeno nové pseudorenesanční vnitřní zařízení interiéru kostela. Kostel získal nové zvony od zvonaře Adama Pistoriuse z Chebu a v roce 1875 byl kostel znovu vysvěcen. V roce 1917 byli zvony zabaveny pro válečné účely, ale již v roce 1921 byl ulit nový zvon Richardem Heroldem. Po odsunu německého obyvatelstva, na konci 2. světové války, začal kostel chátrat. V roce 2009 proběhla pak rekonstrukce fasády.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/hroznetin-kostel-sv-petra-a-pavla/

Dojmy: Poměrně veliký kostel na tak malé městečko.

Mapa

Fotografie

×