logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bochov kostel sv. Archanděla Michaela pomník obětem 1. světové války

Bochov - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Farní gotický kostel sv. Jakuba byl vystavěn koncem 13. století v dnes již zaniklé farní vsi Krašnov. První písemná zmínka o tomto kostele pochází ale až z roku 1356 kdy si patronátní právo zachoval Boreš V. z Rýzmburka. Na počátku 14. století bylo pod nově vystavěným hradem vystavěno městečko, kam byli postupně převedeni všichni původní osadníci této obce. Následně se patronátním držitelem kostela stal roku 1412 Jindřich mladší z Plavna a když byl na počátku 15. století vybudován kostel v Bochově, začal kostel sv. Jakuba pod něj spadat. Následně osídlení okolo kostela zcela zaniklo. V letech 1768 – 1774 byl osamocený kostel přestavěn v barokním slohu a v 2. polovině 19. století byla položena nová dlažby. V průběhu 1. světové války, byli zrekvírovány dva zdejší zvony pro vojenské účely. Na konci 2. světové války po odsunu německého obyvatelstva, se stal kostel na krátko pravoslavným, jen aby byl nadobro opuštěn. Poté započalo období chátrání, kdy vnitřní zařízení bylo buď zničeno, anebo rozkradeno. Od 80. let 20. století zde probíhali sběry archeologického materiálu, a následně byl na počátku 21. století kostel opět opuštěny. Kostel byl velmi zdevastovaný a v havarijním stavu, a tak jej koupil podnikatel Milan Laštůvka, který plánoval že bude stavbu využívat jako sakrální stavbu. V roce 2007 zde proběhl opět archeologický průzkum a následně v roce 2008 byla provizorně opravena střecha a následně v roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce střechy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-kostel-sv-jakuba

Dojmy: Na to jak významné místo to je pro město Bochov, je tento kostel ve velmi dezolátním stavu. A pokud opravdu odkleply přestavbu tohoto kostela na chatu, tak je to veliká škoda, a postupné dokončení devastace tohoto objektu.

Mapa

Fotografie

×