logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bochov kostel sv. Jakuba Radnice

Bochov - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Pomník obětem 1. světové války v Bochově byl postaven v roce 1924 bochovským stavitelem Ing. Aloisem Pörnerem podle návrhu Oswalda Hofmanna ze Schmiedebergu. Byl vybudován na památku 106 padlých a ztracených občanů tohoto města, současně je byl největším pomníkem této události v Sudetách. Po odsunu německého obyvatelstva přestal být pomník udržován a úmyslně poškozeny desky s nápisy obětí. V roce 2006 byl pak pomník zrekonstruován a u paty pomníku přibyli repliky desek se jmény padlích. Originální desky jsou stále umístěné na 12 m vysokém obelisku, ale jsou značně poškozeny. Na všech deskách je nápis:

„IN TREUEN GEDENKEN OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY MĚSTO BOCHOV - DER OPFERN DES I. WELTKRIEGES STADT BUCHAU. POSTAVENO 1924 – AUFGEBAUT. OBNOVENO 2000 – ERNEUERT".

"1918

Mally Rudolf- Killmann Josef

Falkmann Alois – Strober Wenzl

Wolf Franz – Weinerr Rudolf

Bualer Josef – Meller Anton

Muller Ernst –Ungar Wenzl

Schua Josef – Ulbett Gottfried

Jelinek Franz – Senopf Reinnold

Kiesswetter Thandaus – Wolf Rudolf

+ 1918 – 1924 +"

Na jižní straně pomníku deska s nápisem:

"Burda Franz – Tuehan Leopold

Ullmann Franz – Stobr Alfred

Lehniger Gustav – Wolf Anton

Hirsch Franz – Muller Franz –

Heinzl Alfred – Millitzer Alois

Millitzer Emil – Kastl Johann

Franz Anton – Mikuta Anton –

Dr. Prokupek Wenzl – Lucka Anton

Leibl Franz – Muller Franz

Muller Josef –

1917

Weidner Adolf – Schuldes Richard

Ullmann Anton – Wagner Ludwig

Brandl Felix – Ulbert Gotfried

…..Adolf …………..Wenzl

Stöbr Ludwig ……….Franz -

Volf Karl - ………..Leopold -

Voitl Josef – Zimmer Josef -

……Franz - …………..

…..Anton - ……..Rudolf –

……… ……….

….Hofmann………".

Na východní straně pomníku deska s nápisem:

"1914

Ullmann Norbert – Riedl Alois-

Wolf Alois – Kiesswetter Eduard

Rotnnerger Josef – Mikuta Martin

Potth Emanuel – Rispler Alois-

Wolf Wenzl –

1915

Wolf Wilhelm – Hubner Josef –

Meint Hanz – Rotnnerger Johann

Marrusen Leopold – Stroner Franz

Schmidt Johann – Riedl Konrad-

Zimmer Alois – Zimmer Franz

Schoberl Josef – Schwarz Ernst

Wolf Anton – Wirkner Wilhelm

Schutz Gustav – Ullmann Rudolf

Vo.. Josef – Schuldes Franz –

Plass Robert -…………

1916 (pozn.: na nové desce na zemi je chybně uveden rok 1919)

Muller Wenzl – Ambros Bruno

Wittmann Josef – Ungar Leopold

Fischer August – Tru ..b Heinrich –

Rosam Anton – Ullmann Alois-

Ohm …Kri….. S..tter Albert –".

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Obrovský pomník, který vypadá jako široký obelisk.

Mapa

Fotografie

×