logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora most se sochou sv. Jana Nepomuckého pivovar Kutná Hora

Kutná Hora - palác Sankturinovský dům

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se zde nacházel opevněný gotický dvorec s obranou věží, v jehož areálu se hutnilo stříbro. Tento dvorec byl pak založen někdy ve 3. čtvrtině 13. století. Jací byli ale jeho majitelé je pro nás v současnosti neznámé. Jisté je že tento dvůr zakoupil v roce 1481 zlatník Beneš z Trničí a ihned jej nechal přestavět na velmi honosný gotický palác. V této době také vznikla uvnitř nacházející se freska, či věž tohoto paláce, která má v přízemí jednu z nejkrásnějších Kutnohorských kleneb, jež pravděpodobně vytvořil mistr Brekcí z Vratislavi. Touto přestavbou se však Beneš z Trničí velmi zadlužil a byl nucen tento palác prodat roku 1503 Sankturinovi z Nedvojovic, který byl v té době vysoce postaveným členem Kutnohorské městské rady. Po tomto muži si pak tento palác zachoval své jméno. Palác byl následně ještě několikrát upravován, ale bohužel v roce 1770 jej postihl velmi zničující požár. Díky tomu byl celý tento gotický palác přestavěn podle plánů pro mě neznámého autora ve slohu Kutnohorského baroka. Celá tato přestavba pak byla dokončena roku 1777, a i když nevíme jméno autora, tak je jisté, že tento autor se inspiroval barokní tvorbou Dientzehofera. Tímto vznikl současný barokní měšťanský dům, jehož vzhled si stavba uchovala do současnosti. Kdo se pak dobře dívá, tak si všimne nad střechou původní gotické palácové věže, jež byla součástí původního paláce a byla začleněna do tohoto barokního domu. V roce 1813 bylo přistavěno k této budově dvorní křídlo. Bohužel v průběhu 20. století tento jeden z nejkrásnějších domů Kutné Hory chátral, až nakonec se v 60. letech 20. století zachránil náročnou rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 1973.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/palac-sankturinovsky-dum-2149066

Dojmy: Krásný dům, u kterého jsem si věže nevšiml, ale jen proto, že jsem se špatně díval.

Mapa

Fotografie

×