logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora modlitebna církve bratrské palác Sankturinovský dům

Kutná Hora - most se sochou sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento barokní most byl vytvořen spolu s pozdně barokní sochou sv. Jana Nepomuckého někdy v 18. století. Původně byl tento most pravděpodobně v celé své délce kamenný, ale pravděpodobně jej poškodila velká voda. Díky tomu byla následně část mostu vytvořená ze dřeva. Takto je most již zachycen na mapě katastru z roku 1839. Po konci 2. světové války a převážně v průběhu 2. poloviny 20. století tento most spolu se sochou pozvolna chátral. Nakonec byl buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven a socha restaurována. Tento most je tak pravděpodobně nejstarším mostem v Kutné Hoře přes říčku Vrchlici.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý most, který je pěkně udržován.

Mapa

Fotografie

×