logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora kaple ukřižování Ježíše Krista kostel Panny Marie na Náměti

Kutná Hora - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se v těchto místech nacházela jedna z hornických osad, která zde v tomto regionu těžila stříbro. Již někdy na počátku 15. století bylo započnuto s výstavbou tohoto gotického kostela. Kdy byl ale dokončen to není známo. V letech 1488 – 1504 proběhla pozdně gotická přestavba tohoto kostela, kterou zaplatili členové místního významného rodu a to Jan Smíšek z Vrchovišť a jeho syn Kryštof. Kostel byl přestavěn tak, že byla přistavena sakristie a věž kostela, a také se z tohoto kostela stala rodinná hrobka tohoto rodu. Jediní, o kom víme že na tomto kostele pracoval je Bricius Gauske, který byl starším kutnohorského cechu mezi léty 1490 – 1493. V této době také přibyla na věž kostela plastika rodového erbu rodu smíšků, který na sobě má jednorožce. Nejcennější věcí v tomto kostele je pak dodnes zachované pastoforium, které vytvořil neznámý umělec v 90. letech 15. století. Kostel se dočkal svého slavnostního vysvěcení dne 15. září 1504 od biskupa Filipa Sidonského, ale brzo na to zdejší osada zanikla a kostel byl opuštěn. Již v roce 1558 je tento kostel uváděn že sloužil jako prachárna. V 30. letech 18. století prošel tento kostel barokními úpravami, ty se ale projevili pouze v interiéru. Následně kostel již jen chátral a nakonec jej roku 1817 zasáhl blesk, který způsobil silný požár. Kostel byl nakonec rekonstruován neogotickém slohu v letech 1896 – 1898 podle projektu Ludvíka Láblera. V této době byl zlikvidován veškerý barokní mobiliář nacházející se v kostele.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-2156010

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Nádherný kostel, který bohužel kvůli vysokým stromům není moc vidět.

Mapa

Fotografie

×