logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora kostel Nejsvětější Trojice kostel sv. Bartoloměje se Špitálem

Kutná Hora - kostel Panny Marie na Náměti

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Kostel Panny Marie Na Náměti byl založen pravděpodobně na místě starší hornické kaple před rokem 1357. Jeho hlavním účelem bylo místo posledního odpočinku obyvatel města na přilehlém hřbitově. Spolu s kostelem sv. Jakuba patří k nejstarším kostelům v Kutné Hoře. První písemné zprávy o něm však pocházejí až z počátku 15. století. Inspiruje se slohem horního kostela sv. Jakuba, ale v mnohem jednodušší formě. Už v 15. století měl kostel věžní hodiny, které se ale původně nacházely níže. Lidé si stěžovali, že z dálky „nejsou pozérné“ a byly proto hodinářem Jakubem Vladykou přeneseny do dnešní polohy. V roce 1470 zasáhl věž blesk a způsobil požár, který způsobil zhroucení kostelní věže. Kostel byl následně v letech 1470 – 1513 obnoven v pozdně gotickém slohu. Novou věž vybudovala Rejskova huť a byla dokončena již roku 1490. V letech 1509-12 byli vztyčeny nové pilíře a vystavěna přetínaná síťová klenba a kružby trojdílných oken mezi opěrnými pilíři. Tyto zásahy jsou přičítány mistru Blažkovi. Později zde pracovali i kameníci svato-barborské huti, tentokrát již vyškolení Benediktem Rejtem. Na opravu přispívali farníci dary a penězi. Při této příležitosti byl vybaven interiér, a to především pozdně gotickým sanktuáriem Matěje Rejska, z roku 1504. V Rejtově stavební huti po roce 1513 vytvořil mimořádně hodnotnou kazatelnu Wendel Roskopf a vdechl ji perfektní technické zpracování i dramatickou dekorativnost. Pod baldachýny se nacházejí sochy církevních otců od jinak neznámého mistra Augustina. V roce 1730 prošel kostel barokní úpravou, kdy byla vestavěna barokní kruchta. Již v roce 1751 během dalšího požáru shořela pozdně gotická střecha věž. Již v roce 1770 způsobil velký požár celého města že shořela střecha tohoto kostela a roztavili se původní zvony. Poslednímu požáru musel kostel vzdorovat v roce 1823, kdy shořelo téměř celé dolejší město a stihlo se jen tak tak zachránit vnitřní vybavení kostela. V letech 1886 – 1887 proběhla nakonec puristická novogotická obnova podle architekta L. Láblera. K účelu pohřbívání se již kostel od konce 19. století nevyužíval a v roce 1961 byl na jeho místě zřízen park. Jediný hrob zůstal zachován až do dnešní doby, a to rodiny Wroclawských. V průběhu 50. let 20. století proběhla konzervace kostela a nakonec v roce 2003 započala obnova kostela, která byla dokončena v roce 2014. V okolí kostela bylo pozorováno spousta projevů poddolování. V roce 1622 se na hřbitově kostela, nedaleko domku hrobníka, propadla zemina s mrtvými těly, tady pohřbenými. Další propad se uskutečnil v roce 1741. V roce 1901 byl kvůli propadu zbourán dům čp. 418, 40 m vzdálený od kostela jihozápadním směrem. Během prováděných průzkumů byly nalezeny haldoviny a 30 metrů severovýchodně od presbytáře byla navrtána zasypaná šachta. Jméno kostela „Na Náměti“ je podle pověsti odvozeno od „nametené“ stříbrné rudy, která při obchodování na zdejším tržišti padala ze stolů prodejců a následně byla tato ruda spadlá na zem používána k financování výstavby kostela. [4] Později přispívaly doly Flašary, Rousy a Zahrady ze své těžby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Na_N%C3%A1m%C4%9Bti

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-matky-bozi-na-nameti-2141656

Dojmy: Krásný pozdně gotický kostel, který si dodnes zachoval svou původní tvář.

Mapa

Fotografie

×