logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hodkov kostel sv. Václava zámek Hodkov

Hodkov - tvrz Hodkov

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato tvrz byla založena neznámo kdy, ale poblíž tvrze byla nalezena keramická nádoba s mincemi z let 1109 – 1125. První písemná zmínka o této vsi spolu s tvrzí pak pochází z roku 1352 v této době držel zdejší vesnici Petr z Kolovrat. V letech 1400 – 1402 zde je připomínán jako majitel Kuneš z Hodkova. První přímá písemná zmínka o této vsi pak pochází z roku 1414, kdy zde seděl Kuneš z Olbramovic. Tento muž pak zemřel roku 1418. V roce 1520 zdědil tuto vesnici Přech z Olbramovic, který si zvolil za své sídlo Načeradec. Tato tvrz byla následně již v roce 1550 uváděna jako pustá a tato tvrz zanikla a zbyly po ní jen příkopy a valy.

Zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_hodkov.htm

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/tvrziste-hradiste-archeologicke-stopy-14679012

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekhodkov.html

Dojmy: I když zbyly jen pozůstatky tvrze, i tak má velmi barvitou historii.

Mapa

Fotografie

×