logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hodkov tvrz Hodkov

Hodkov - zámek Hodkov

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: První hodkovická tvrz byla postavena nedaleko zdejšího kostela, ale té se budu věnovat v samostatné záložce. Druhá tvrz byla vystavěna někdy kolem roku 1600 jako součást zdejšího dvora, asi 300 metrů západně od současného místa, ale to je jen odhad, jelikož tato tvrz postupem času beze stopy zmizela. Zdejší statek totiž připadl v roce 1760 královské koruně, která nechala zdejší druhou tvrz rozebrat a kámen použit na rozšíření dvora. V roce 1850 zakoupil zdejší statek Otto z Wächtrů, který nechal rozšířit původní úřednický dům na menší zámek. Když pak následně na konci 19. století získal rod Schebků, který vlastnil i nedalekou Zruč nad Sázavou, tak nechal v letech 1912 – 1913 Alfréd Schebek tento zámek přestavět v romantizujícím gotizujícím slohu podle plánů Drážďanského architekta F. Woretzsche. Tímto získal tento zámek svou současnou podobu spolu s vjezdovou branou. Rod Schebků pak vlastnil tento zámek až do roku 1945, kdy byl zestátněn a začal sloužit jako dětský domov. Nakonec byl zámek v 90. letech 20. století převeden do soukromého vlastnictví, ale již byl ve velmi špatném až dezolátním stavu. Nakonec v 1. dvacetiletí 21. století proběhla kompletní rekonstrukce tohoto zámku.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5043

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-hodkov-2143888

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekhodkov.html

Zdroj černobílé fotografie: https://pastvu.com/p/244565

Dojmy: Krásný zámek, který byl bohužel ukryt před zraky díky vysokým zeleným stromům, a tak jsem si zapůjčil jednu dobovou fotografii.

Mapa

Fotografie

×