logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zelená pomník obětem světových válek smírčí kříž 0607

Zelená - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento nádherný vysoký barokní sloup byl vytvořen někdy v době kolem roku 1720 a vztyčen na náměstí obce Kralupy, která stála nedaleko odtud. Sloup byl vytvořen dne některých zdrojů v dílně sochaře J. A. Dietze pocházejícího z Jezeří, dle jiných sloup vytvořil Žatecký sochař Jan Karel Vetter. Podstavec sloupy byl vyzdoben sochami tří andělů a sv. Jana Nepomuckého, sv. Donáta a sv. Floriána. V průběhu 2. polovině 20. století musela obec Kralupy ustoupit těžbě hnědého uhlí, a tak byla obec srovnána se zemí. Sloup byl v této době přesunut do Libědic a v roce 1974 restaurován restaurátorem Michaelem Bílkem. Nakonec v roce 2012 byl sloup znovu přesunut, a to z Libědic na současné místo v Zelené a při té příležitosti byl sloup opět restaurován restaurátorem Michaelem Bílkem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_(M%C3%A1lkov)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-13289712

Dojmy: Krásný a velmi bohatě zdobená barokní sloup.

Mapa

Fotografie

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
×