logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zahořany Kostel sv. Jana Evangelisty

Zahořany - důl Prokop

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Původně byl severně od tohoto místa založen důl František Josef j. Wehnla, kde se hlubině těžila 1 m mocná lávka uhlí. V 70. letech 19. století byla ukončena těžba tohoto dolu. V roce 1919 na místě tohoto dolu založily Škodovy závody povrchový uhelný důl, odkud se vozíky dopravovalo uhlí na toto místo, kde docházelo ke třízení a nakládání produktu na další přepravu. V roce 1923 byla ale zdejší těžba velmi omezena a v roce 1927 těžba ukončena. Nakonec se v roce 1928 dočkal areál odmontování zařízení a postupně již jen chátral. Z celého areálu se zachovalo do 21. století překladiště s třídírnou a komín s vodojemem. Bohužel betonové překladiště s třídírnou bylo v roce 2012 zbořeno a zachoval se tak akorát komín s vodojemem.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&detail=1458401

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaho%C5%99any_(Vil%C3%A9mov)

Zdroj fotografie překladiště: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaho%C5%99any_(Vil%C3%A9mov)

Dojmy: Zajímavá technická památka, ze které se ale již zachoval bohužel jen kousek.

Mapa

Fotografie

důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
důl Prokop v Zahořanech
×