logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vysočany fara socha sv. Jana Nepomuckého

Vysočany - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Václava je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Václavovi ve Vysočanech v okrese Chomutov. První kostel svatých Andělů strážných ve Vysočanech je zmiňován již v roce 1341. Tento hřbitovní kostel, který stával necelých sto metrů západně od kostela svatého Václava, byl v roce 1964 nebo brzy poté zbořen. Barokní kostel svatého Václava byl spolu se sousední farou vystavěn architektem Octaviem Broggiem v letech 1727–1738. Zadavateli stavby byli osečtí cisterciáci, kteří vykonávali ve Vysočanech v té době duchovní správu. O sochu sv. Václava ve štítu se postaral sochař J. E. Richter a o sochy světců s brankou a hlavním oltářem pak roku 1761 František Rotter. Své první opravy se kostel dočkal v roce 1770. V roce 1872 byla přistavěna zvonová věž stavitelem Elerem. V roce 1966 byl kostel přeměněn na dočasný depozitář drobných plastik z vesnic zatopených vodou nechranické přehrady, a později i z vesnic zničených těžbou hnědého uhlí. O deset let později došlo poškození a krádeži některých děl neznámými vandaly, a proto bylo rozhodnuto o přemístění památek na jiná místa. Jedenáct z nich bylo přesunuto do Strupčic a jejich okolí, Údlic a františkánského kláštera v Kadani. Následně kostel pozvolna chátral. První rekonstrukci kostela zahájil až v roce 1992 hrušovanský obecní úřad, kterému se podařilo získat finanční příspěvky od cisterciáckého opatství a elektráren Tušimice. V rámci Programu záchrany architektonického dědictví bylo v letech 1995–2014 na opravu památky čerpáno 1 100 000 Kč (600 000 Kč v roce 1998 a 500 000 Kč v roce 1999). Kostel je obdélná jednolodní stavba s presbytářem orientovaným k jihovýchodu. Presbytář s trojbokým zakončením a zaklenutý plackovou klenbou má ta také obdélný půdorys. Obdélná sakristie, nad kterou se nachází oratoř, je přiložena k severní straně. Obě jsou zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Stejným způsobem jsou zaklenuté také části hlavní lodi, jejíž střed má klenbu plackovou. Nachází se v ním valeně podklenutá kruchta nesená čtyřmi sloupy. Vstupní průčelí je trojosé, členěné pilastry a zakončené nástavcem s volutami. Před jeho střed předstupuje rizalit, který vybíhá do mladší hranolové věže. Zařízení kostela je barokní a pochází ze druhé poloviny 18. století. Tvořily ho oltáře (hlavní s bočními brankami a boční s iluzivními malbami), varhany, křtitelnice, kropenka a lavice. Interiér zdobily také obrazy z okruhu malíře Ignáce Raaba.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-8075108

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava-vysocany/texty?tid=28654&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Vyso%C4%8Dany)

Dojmy: Krásný barokní kostel, který je dominantou dnes již zaniklé obce.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
kostel sv. Václava ve Vysočanech
×