logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vysočany kostel sv. Václava

Vysočany - fara

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Barokní budova fary od architekta Octavia Broggia postavená zároveň s kostelem mezi lety 1733 - 1735. Jde o patrovou velmi honosnou budovu na čtverhranném půdorysu se zkoseným západním průčelím. Před devítiosé průčelí mírně předstupuje středový rizalit s trojúhelníkovým štítem a portálem zdobeným volutovitě stočenými římsami. Přízemní prostory jsou klenuté valenými klenbami, na schodišti je použita kombinace klenby valené a křížové. Místnosti v patře přecházejí do stropu pomocí fabionu. Za budovou fary pak byla postavena hospodářská stavba. Na počátku 90. let 20. století prošla fara rekonstrukcí a následně zde bylo zřízeno restaurační zařízení, které se zde nacházelo i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava-vysocany/texty?tid=28654&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Vyso%C4%8Dany)

Dojmy: Krásná barokní budova, která spíše nežli faru připomíná zámek.

Mapa

Fotografie

fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
fara ve Vysočanech
×