logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vilémov dům čp. 47 dům čp. 86

Vilémov - dům čp. 52

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Tento dům byl postaven ve zdejším lidovém slohu někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Dům bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století nebyl dostatečně udržován, a tak byl v roce 2014 v havarijním stavu, který se stal tomuto domu osudným. Tento fakt je vidět na fotografii, že v době mé návštěvy zde bylo zachované jen přízemí a komín. Původně byl dům vystavěn jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazovalo hrázděné patro, které bylo kryté polovalbovou střechou s bedněnými štíty.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13803168

Dojmy: Dříve krásná usedlost, která postupně zaniká díky nezájmu svého okolí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 52 ve Vilémově
×