logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Údlice odpočivný kámen PP Údlické doubí

Údlice - pomník Rudoarmějcům

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento pomník byl původně vytvořen jako vzpomínka na padlé muže v 1. světové válce. Pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně v průběhu 20. či 30. let 20. století. Původně byla uprostřed vysoká kamenná stéla s plastikou a po stranách stály další dvě stély se jmény padlích. Po konci 2. světové války a odsunu původního obyvatelstva byl původní pomník zničen a původní středová stéla byla použita na současný pomník připomínající osvobození této obce Rudou armádou. V této podobě se pak zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/19035-pomnik-vojakum-rude-armady/#19035-pomnik-vojakum-rude-armady

Dojmy: Jednoduchý kamenný pomník, který byl zasvěcen něčemu jinému.

Mapa

Fotografie

pomník Rudoarmějcům v Údlicích
×