logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Soběsuky Svatojosefský dub

Soběsuky - zámek Soběsuky

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Na místě zámku původně stávala renesanční tvrz, která se poprvé zmiňuje roku 1623, kdy byla zkonfiskována Vilémovi staršímu Doupovci z Doupova za účast na stavovském povstání a prodána Augustinu Schmidovi ze Schmidbachu. Kdy však tato tvrz byla postavena nevíme. Následující majitel, rytíř Rajský z Dubnice, nechal ve čtyřicátých letech sedmnáctého století postavit na místě tvrze raně barokní zámek zámek s parkem. V první polovině osmnáctého století za vlastnictví hraběnky Terezie Pöttingové došlo k barokní přestavbě. Hraběnka Soběsuky koupila od rodu Klebelsberků a v roce 1723 jim je prodala zpět. K další přestavbě došlo v roce 1771, kdy byl zámek v majetku kadaňského měšťana Václava Glasera. Své poslední úpravy se zámek dočkal v roce 1929, kdy prodělal neobarokní úpravy. V roce 1945 přešlo panství do rukou státního statku, zámek byl opuštěn a chátral. Koncem šedesátých let dvacátého století se v zámečku zřítily stropy, později došlo k destrukci části jižního průčelí a severního rizalitu se schodištěm do prvního patra. Na základě havarijního stavu byl zámek roku 1987 zbaven statusu kulturní památky a v roce 1990, nebo krátce před tímto rokem zbořen. Památková ochrana zámeckého parku byla zrušena až v roce 2013. Jednalo se o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou. Na delších stěnách se nacházely středové rizality. Fasáda byla rozdělena římsou se dvěma řadami pilastrů. V přízemí se nacházela středová hala s valenou klenbou a lunetami. Na schodišti byly umístěny dvě dřevěné sochy pandurů ze druhé poloviny osmnáctého století. Po stranách haly bývaly čtyři místnosti, z nichž dvě byly zdobené štukovými zrcadly. Průčelí budovy zdobil erb rodu Klebelsberků.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9Bsuky_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-2302074

Zdroj dobových fotografií: https://www.hrady.cz/zamek-sobesuky-chbany/

Dojmy: Dříve krásný zámek, který bohužel nebyl udržován a postupně byl zničen.

Mapa

Fotografie

zámek Soběsuky v Soběsukách
zámek Soběsuky v Soběsukách
zámek Soběsuky v Soběsukách
zámek Soběsuky v Soběsukách
×