logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice dům čp. 57 dům čp. 61

Široké Třebčice - dům čp. 59

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato usedlost byla vystavěna pravděpodobně někdy mezi lety 1709 – 1722 jako součást židovského ghetta, které nechal založit tehdejší majitel panství. Původně se jednalo pravděpodobně o přízemní barokní usedlost, která prodělala v 19. století klasicistní úpravy, které jí dali její současný patrový vzhled. V průběhu 20. století byla k usedlosti přistavěna garáž, i tak si ale zachovala původní půdorys, který stavba měla již na mapě katastru z let 1824 – 1843.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Dojmy: Malebná usedlost, která je součástí původního židovského ghetta.

Mapa

Fotografie

dům čp. 59 v širokých Třebčicích
×