logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Soběsuky kaple Krista Trpitele krucifix

Soběsuky - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Martina je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Martinovi v Soběsukách v okrese Chomutov. První písemná zmínka o kostelu svatého Martina v Soběsukách pochází z roku 1369, ale existují dohady o starším kostele založeném okolo roku 1180 mnichy z kláštera ve Waldsassenu. Jisté je že tento kostel byl vystavěn v gotickém slohu. Stávající barokní podobu kostel získal během přestavby na konci 17. století, která proběhla podle plánů pro mě neznámého autora. V kostele byli až do osmdesátých let 18. století pohřbíváni majitelé panství. Od nepaměti se kolem hřbitova nacházel hřbitov, který byl ale v průběhu 19. století zrušen. Z tohoto hřbitova se tak zachovala jen ohradní zeď s branou. Po konci 2. světové války přestal tento kostel být udržována a postupně sešel. Kostel je jednolodní a na východě ho uzavírá pravoúhlý presbytář, k jehož stranám jsou připojeny dva šestiboké přístavky. Před západní průčelí vystupuje hranolová věž a střecha nese sanktusovou vížku. Fasády jsou členěné pilastry a a půlkruhově ukončenými okny. Vnitřní stěny lodi přechází fabionem do stropu členěného štukovými rámci. Presbytář se do lodi otevírá půlkruhovým vítězným obloukem a je zaklenutý valenou klenbou s lunetami na římsových konzolách. Kruchta je dřevěná a zdobí ji barokní sošky evangelistů. V jižní stěně se zachovalo gotické zdivo a zazděný pískovcový portál. V kostele se nachází čtyři oltáře: hlavní oltář svatého Martina, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, oltář Panny Marie a oltář svatého Josefa. K vybavení také patří kazatelna, křtitelnice a lavice v chrámové lodi. Na vítězném oblouku je soška Piety z 19. století. Sochy svatých v sakristii jsou ze druhé poloviny 18. století. Lavice na oratoři pochází z období okolo roku 1680. Interiér také zdobí obrazy křížové cesty z roku 1771. Z původních tří zvonů v kostele zůstal jen největší renesanční zvon z roku 1539 zdobený nápisem „MD XXXIX 1539 sit nomen domini benedictvm ex hoc nunc et usqve in seculum anno“.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(Sob%C4%9Bsuky)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-martina-8093765

Dojmy: Krásný barokní kostel, který má zachované zbytky gotického zdiva. Kostel je dominantou této obce.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
kostel sv. Martina v Soběsuckách
×