logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Místo hrad Hasištejn krucifix

Místo - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: První kostel byl v této obci postaven již v roce 1572, který byl vystavěn uprostřed městečka na náměstí. Již v roce 1574 byla zřízena zde fara a kostel se stal kostelem farním. V průběhu třicetileté války kostel přes svou farnost a stal se kostelem filiálním ke kostelu sv. Petra a Pavla v Prunéřově. Bohužel také v této válce bylo náměstí spolu s kostelem Švédským vojskem vypáleno. Původní spálený kostel tak nahradila dřevěná kaple, kterou nahradil současný kostel. Tento kostel tak byl vystavěn v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora v letech 1691 – 1692. Ke kostelu byla roku 1786 zřízena lokálie a v roce 1853 se tento kostel stal kostelem farním. V průběhu 19. století kostel prodělal drobné úpravy, i tak si ale dodnes zachoval svůj původní vzhled barokního kostela. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl kostel opuštěn a začal pozvolna chátrat. Vnitřní zařízení bylo postupně ničeno a demolováno. Nakonec se však kostel někdy v 2. polovině 20. století či na počátku 21. století své obnovy. Dodnes se pak v tomto kostelu zachoval barokní sloupový oltář z 18. století se sochami od Jakuba Eberleho z doby kolem roku 1760, či mramorová křtitelnice zachovaná z roku 1572, nebo kazatelna z konce 17. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(M%C3%ADsto)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-13292184

Zdroj: http://www.obec-misto.cz/historie/

Dojmy: Krásný barokní kostel, který si dodnes zachoval svůj původní malebný vzhled.

Mapa

Fotografie

kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
kostel Nejsvětější Trojice v Místě
×