logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Místo kostel Nejsvětější Trojice krucifix

Místo - krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento barokní kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem na náklady Franze Felinghauera z Krbic. Následně byl kříž dne 25. dubna 1815 vztyčen u cesty z Krbic do Račic. Bohužel byly Krbice a Račice zasaženy hnědouhelnou těžbou v 2. polovině 20. století f. Naštěstí i když Krbice těžbu nepřežili, tak v tomto období byl tento kříž přesunut před hřbitov v obci Místo, kde stojí do současnosti.

Dojmy: Bohatě zdobený barokní kříž, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

krucifix v Místě
krucifix v Místě
krucifix v Místě
×