logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov kašna kostel sv. Barbory

Mašťov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: V letech 1193–1196 působili v Mašťově cisterciáčtí mniši. Je možné že tento kostel nechali vystavět již tito mniši. Kostel je poprvé připomínán ve 14. století, zřejmě je však ve svém jádru ještě starší. Každopádně se v této době jednalo o gotickou stavbu. Roku 1580 proběhla pozdně gotická přestavba lodi. Roku 1765 byl barokně upraven do své současné barokní podoby podle plánů pro mě neznámého autora. Dalších úprav se tento kostel dočkal v roce 1844, které se ale dotkli převážně interiéru kostela. Zatím poslední zásadní rekonstrukce proběhla v 90. letech 20. století a v roce 2005 probíhala oprava fasády tohoto kostela. Místní farnost je v současné době administrována z Kadaně. V kostele jsou slouženy pravidelné bohoslužby. Kostel je jednolodní, se zúženým presbytářem. K západní stěně lodi přiléhá věž, která je zřejmě nejstarší částí kostela. Loď má valenou klenbu, v presbytáři je zachována gotická klenba s žebry. V interiéru je zachována barokní štuková výzdoba, a cenný (rovněž barokní) inventář. Hlavní oltář z roku 1765 je dílem místního řezbáře Jakuba Eberleho.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Ma%C5%A1%C5%A5ov)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny-marie-2151758

Zdroj: Umělecké památky Čech - Emanuel Poche

Dojmy: Krásný původem gotický kostel.

Mapa

Fotografie

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
×