logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov kostel Nanebevzetí Panny Marie odpočivný kámen

Mašťov - kostel sv. Barbory

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Starší německé vlastivědné publikace chybně uvádí existenci kostela už v roce 1193. Ve skutečnosti byl postaven až ve 14. století v gotickém slohu a až do roku 1580 sloužil jako farní kostel. Nejstarší částí kostela je pak základy kostela a presbytář. V roce 1863 byl významně zrekonstruován podle plánů pro mě neznámého autora a získal novorománskou fasádu. Na přilehlém hřbitově se pohřbívalo od druhé poloviny šestnáctého století do 30. července 1890. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal obnovy, která proběhla v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století. Jednolodní obdélný kostel je orientovaný k východu. V západním průčelí stojí čtverhranná věž s předsíní v přízemí. Presbytář je polygonálně zakončený a zaklenutý křížovou klenbou. Do lodi se otevírá vítězným obloukem s kružbovými konzolami. K jižní straně presbytáře je přiložena obdélná sakristie s křížovou klenbou. Zařízení kostela, které pocházelo ze druhé poloviny osmnáctého století, se nedochovalo.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-barbory-2145519

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Barbory_(Ma%C5%A1%C5%A5ov)

Dojmy: Krásný kostel, který si stále do současnosti zachoval část svého původního gotického vzhledu.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
kostel sv. Barbory v Mašťově
×