logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Louchov dům čp. 28 márnice

Louchov - kostel sv. Jakuba Staršího

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Kostel vznikl ve druhé polovině 13. století, a to pravděpodobně koncem jeho šedesátých let, kdy král Přemysl Otakar II. daroval louchovský dvůr společně se vsí Vernéřov saskému cisterciáckému klášteru v Grünhainu. Jiné zdroje kladou vznik kostela méně přesně do druhé poloviny třináctého století. Vznik ve druhé polovině třináctého století je doložen stavebně historickým průzkumem. Kostel se nacházel u významné obchodní cesty, která zde vedla patrně až do poloviny čtrnáctého století. V majetku kláštera zůstal Louchov až do první poloviny šestnáctého století, kdy klášter zanikl. Samotný kostel i s vesnicí byl dán řádem do zástavy pánům z Šumburka již v první polovině 14. století. Šumburkové poté prodali Louchov společně s polovinou města Přísečnice roku 1446 Hasištejnským z Lobkovic a roku 1490 se při dělení rodového majetku dostal do držení Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. V kostele se nachází hrob (kenotaf) zakladatele rodu Lobkoviců Mikuláše I. Chudého z Lobkovic a i Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Oba byli pohřbeni původně v kostele svatého Mikuláše v Přísečnici, který se nacházel jen pět kilometrů od tohoto místa a který je již zbourán a místo potopeno na dně vodní nádrže Přísečnice. Oba kostely byly velmi obdobné a nacházely se v majetku obou významných Lobkoviců. První písemná zmínka o farním kostelu v Louchově je až z roku 1352, kdy je kostel již uváděn jako velmi chudý a osvobozený od papežského desátku. V této době se jednalo o gotickou stavbu. Samotný kostel prošel pozdně gotickou přestavbou někdy v průběhu 15. století, kdy patrně vznikla i mohutná zeď a tak společně i se zachovalými prvky aktivní obrany lze kostel řadit mezi tzv. opevněné kostely. Od šestnáctého století se v Krušných horách šířil protestantismus, a zdejší farnost proto roku 1623 zanikla. Během třicetileté války tento kostel byl v zimě roku 1645 zkonfiskován švédskou armádou, která jej použila jako stáje. Nová katolická lokálie zde byla zřízena při církevní reformách Josefa II. v roce 1794 a farnost obnovena byla až roku 1853. V někdy kolem roku 1720 byl kostel upraven, přistavěna věžička a byla prodloužena loď. V roce 1720 byly také barokně upraveny interiéry. Po roce 1945 byl tento kostel opuštěn a postupně chátral. V této době zde ještě byl zmiňován barokní inventář spolu s pozdně gotickou dřevěnou sochou Madony z okruhu Ulricha Creutze. V 90. letech 20. století se devastace nevyhnula ani interiéru, který byl bohužel také celé zničeno. Po letech zanedbávání údržby je ve špatném stavu: v roce 2011 se zřítila střecha, omítky jsou poškozené a ve zdivu se objevují praskliny. V roce 2020 byl majitelem kostela Aleš Olbram Hoffmann a jsou pokusy o jeho postupnou záchranou.

Zdroj: https://www.louchov.cz/obyvatele/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%ADho_(Louchov)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-jakuba-vetsiho-louchov/

Dojmy: Krásný kostel, který je postupně rekonstruován.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
kostel sv. Jakuba Staršího v Louchově
×