logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Louchov kostel sv. Jakuba Staršího Poplužní dvůr

Louchov - márnice

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tato márnice byla údajně vystavěna jako obranná věž, která měla podpořit obranou funkci tohoto kostela. Kdy přesně byla vystavěna nevím, ale na jednom kamenném bloku je vytesán letopočet 1524, ale otázka, jestli tento kamenný blok nepochází odjinud. Později tato věž začala sloužit jako márnice, a to sloužila až do konce 2. světové války. Jakou měla svou původní podobu nevíme, je ale pravděpodobné že se jednalo o patrovou stavbu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být márnice udržována a postupně chátrala. V průběhu 2. poloviny 20. století se tak tato márnice dostala do dezolátního stavu a zachovala se jen přízemní zděná část z lomového kamene. V 1. dvacetiletí 21. století zakoupil kostel spolu se hřbitovem BC. Aleš Olbram Hoffman z Kadaně, který je potomkem starého českého rytířského rodu Hoffmannů z Hyršova. Tento muž se pak pokouší obnovit zašlou slávu tohoto areálu, a tak měla tato márnice v době mé návštěvy již své první hrázděné patro.

Zdroj: http://znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=16795

Dojmy: Zajímavá márnice, u které by mě zajímalo její skutečné stáří.

Mapa

Fotografie

márnice v Louchově
márnice v Louchově
márnice v Louchově
márnice v Louchově
×