logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Lestkov dům čp. 22 hrad Egerberk

Lestkov - hospodářské stavení

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Tato hospodářská stavba byla vystavěna ve zdejším lidovém slohu jako součást zdejší usedlost čp. 3. Toto stavení bylo vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavba byla postavena jako patrové stavení, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na nej navazuje roubený věnec s hrázděným patrem a pavlačí, které je kryté valbovou střechou. Bohužel v posledních letech toto stavení postupně chátralo, a tak bylo v době mé návštěvy v dezolátním stavu. I přes to všechno je ale krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

hospodářské stavení v lestkově
hospodářské stavení v lestkově
hospodářské stavení v lestkově
×