logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská Švédský hrob železný hamr

Kovářská - železárna s uhelnou

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato zřícenina je součástí dřívějšího hamru, pece a železářské firmy. Nejstarší zmínky o zdejším železářství pocházejí již ze 16. století, kdy se ve zdejším okolí hojně těžila železná ruda. První písemná zmínka o zdejší huti pochází z roku 1597, kdy zde byla postavená druhá nejstarší vysoká pec na území Čech a současně nejstarší vysoká pec v Krušných horách a dva hamry. Další hamry byly zde zprovozněny v roce 1614, kdy hamry čerpali vodu ze zdejšího rybníka, kdy byly vytvořena dvě koryta zdejší říčky Černá voda. Dalšího rozšíření se tento areál dočkal v roce 1690. Již v roce 1728 je zde zmiňováno že se celý areál železáren skládal z vysoké pece, stoupy na drcení, čtyř hamrů brusírny, kovárny a dvou hamernických domů. V roce 1803 také byla vystavěna rozsáhlá třípatrová budova, ze které je zachovaná současná zřícenina. Tato stavba pravděpodobně pak sloužila jako skladiště uhlí pro zdejší hutní průmysl. V průběhu 1. poloviny 19. století byl areál rozšířen o rourovnu a drátovnu, ale také zde byly vystavěny dvě pražící pece. Následně ale přišla poloviny 19. století a zdejší hutní průmysl postupně utichal a byl ztrátový. Díky tomu byla zdejší hutní činnost definitivně ukončena v roce 1869 a poslední hamr byl svou činností ukončen roku 1880. Následně začal areál železáren sloužit jako pila a velká tří patrová stavba sloužila jako skladiště této pily. V roce 1905 zde byla ukončena pila a začal areál sloužit jako továrna na rybí konzervy. Definitivně byla zdejší továrna opuštěna a zanikla po roce 1945 po odsunu německého obyvatelstva. Celý areál následně postupně chátral a zachovala se dodnes pak jen tato zřícenina rozsáhlé budovy, která bývá dle některých zdrojů označována jako původní budova hamru.

Zdroj: https://www.hrady.cz/technicka-pamatka-zelezarna/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zelezarna-uhelna-778275

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/uhelna-hamru-14093678

Dojmy: Nádherná zřícenina připomínající zdejší těžký hutní průmysl, která se zachovala do současnosti.

Mapa

Fotografie

železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
železárna s uhelnou v Kovářské
×