logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská sloup se sochou Panny Marie železárna s uhelnou

Kovářská - Švédský hrob

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Dne 18. března 1641, kdy v Evropě zuřila třicetiletá válka, tak tudy ustupoval oddíl Švédského vojska. Právě dne 18. března 1641 zde došlo ke střetu mezi císařským vojskem a ustupujícím oddílem. Švédští vojáci, kteří z tohoto střetu ustupovali se následně utopily v místním rašeliništi. Dle pověsti je tam zavedl nějaký místní obyvatel a nechal je tam napospas močálům. Právě na tomto místě následně nechal místní spolek vysloužilých vojáků pomník vytvořit. Pomník byl v roce 1932 na náklady Juliuse Kalla akademickým sochařem Oswaldem Hofmannem. Pomník byl slavnostně odhalen dne 15. května 1932 a slavnostní proslov zde měl bývalý polní podmaršálek Eduard Zanantoni. Pomník byl původně ozdoben pamětní deskou s plastikou smrti, která táhne ke dnu Švédské vojáky. Tato plastika ale byla po odsunu německého obyvatelstva snesena a následně nahrazena novou bronzovou deskou, která ale byla někdy v průběhu 2. poloviny 20. století ukradena. Nakonec lesy ČR nechali umístit mramorovou desku na tento pomník, která připomíná zdejší události.

Zdroj: http://www.gymostrov.cz/Projekty/Kovarska/KovarskaCZ.html

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_prisecnice/foto/kovarska/kovarska.htm

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná toto tragické místo.

Mapa

Fotografie

Oswaldem Hofmann v Kovářské
Oswaldem Hofmann v Kovářské
Oswaldem Hofmann v Kovářské
Oswaldem Hofmann v Kovářské
×