logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kamenné pomník obětem 1. světové války

Kamenné - PP Sfingy

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Přírodní památka Sfingy se nachází v Krušných horách asi 0,5 km jihovýchodně od obce Měděnec v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov. Jedná se o velmi snadno dostupnou lokalitu, která leží v blízkosti silnice vedoucí z Měděnce do Kamenné. Skalní útvary se nachází v nadmořské výšce 790 metrů. Vrchol přírodní památky poskytuje výhled na údolí Ohře a Doupovské hory. V sedmdesátých letech 19. století byl západně od Sfing postaven hotel U Sfingy (německy Zur Sphinx). V roce 1927 prošel rekonstrukcí, během druhé světové války zde bylo doléčovací a rehabilitační středisko SS a vývařovna pro nedaleký tábor Hitlerjugend. Po roce 1945 hotel pustl a jeho zbytky odstřelili vojáci Československé lidové armády v roce 1968. Skalní útvar Sfingy byl vyhlášen přírodní památkou 27. dubna 1990 o celkové rozloze 0,17 ha, do té doby byl tento útvar chráněný přírodní výtvor, a to od 15. července 1983. První plán péče byl vydán pro období 2013–2022. Skalní útvary vznikly v čtvrtohorách tzv. mrazovým zvětráváním, které je způsobeno dlouhodobým působením vody a mrazu na horninu. Útvar je tvořen ortorulou, která na náhorních plošinách vytváří skály podobného typu jako v přírodní památce Sfingy. Přesněji se jedná o hrubozrnnou porfyrickou ortorulu s vyrostlicemi živců, která je lineárně usměrněná a nedokonale břidličnatá. S tímto typem ortoruly se můžeme setkat především v jádrech antiklinálních struktur. Ortorula vznikla přeměnou z granitu za působení orientovaného tlaku (tzv. stressu). Díky stressu se na hornině utvořily plochy břidličnatosti (plochy diskontinuity). Ploch diskontinuity využily hydrotermální roztoky variského magmatu bohaté na křemík. Tyto roztoky cirkulovaly po hornině a na plochách diskontinuity se vytvořily ložní žíly a čočky šedobílého sekrečního křemene. Na hornině je možné pozorovat křemeno-živcové vyrostlice, tzv. oka, která mohou být až 5 cm velká. Oka jsou tvořená ortoklasem, ale hornina obsahuje také plagioklas, který vytváří zrna o velikosti 0,2–3 milimetru. Skalní útvary samotné nejsou porostlé žádnou vegetací. V blízkosti skal převládá acidofilní vegetace s větším zastoupením keříčků brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus). Dále se zde vyskytuje rozrazil lékařský (Veronica officinalis), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), šťovík menší (Rumex acetosella). Na úpatí skal se vyskytují kapradiny, především papratka samičí (Athyrium filix-femina). Mezi ohrožený druh zde vyskytujících se rostlin patří koprník štětinolistý (Meum athamaticum). V nejbližším okolí přírodní památky se vyskytují bikové bučiny (Luzulo-Fagetum).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfingy

Dojmy: Krásná přírodní památka, která připomíná z jednoho úhlu sfingu.

Mapa

Fotografie

PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
PP Sfingy v Kamenném
×