logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Křimov pomník obětem pochodu smrti továrna na zpracování lnu

Křimov - smírčí kříž 0211

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen jako připomínka smrti zločince Johanna Georga Friedricha Waltera. Tento muž pocházející z Lobkowického panství ve zdejších lesích často pytlačil, ale také se provinil mnoha dalšími zločiny. Místní lovčí jej nemohli přistihnout při krádeži zvěře, a tak si na něj lovci počíhali. Druhou neděli po třech králích roku 1746 v 6 hodin ráno byl Johann lovci postřelen. Johan začal prchat ke Křimovu, kde doběhl k domu čp. 47, který patřil Georgu Adamu Pilzi. V tomto domě byl Johann zaopatřen a následně zemřel. Právě před domem nechal Georg dne 15. ledna 1747 vztyčit tento smírčí kříž s nápisem I.G.F.W.Ao 1746. Následně byl smírčí kříž přesunut na své současné místo, kde se nachází do současnost. Smírčí kříž má na výšku 70 cm, šířku 56 cm a tloušťku 31 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Krimov.html

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, který se nachází na okraji obce.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0211 v Křimově
smírčí kříž 0211 v Křimově
×