logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Květnov kaple Panny Marie Samodruhé krucifix

Květnov - kostel Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Kostel Navštívení Panny Marie je římskokatolický kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie. Podle legendy o založení poutního místa zde pasáček proklínal neposlušné stádo ovcí a uslyšel napomenutí Panny Marie, jejíž sošku zahlédl ve křoví. Přinesl ji do vsi, kde se obyvatelé rozhodli vystavět Panně Marii kapli, ale navezený stavební materiál se pokaždé přesunul na místo původního nálezu sošky, a proto kapli postavili na místě dochovaného kostela. Kdy přesně byla tato poutní kaple vystavěna nevíme, jisté je že se tak stalo pravděpodobně někdy v době kolem poloviny 16. století v gotickém slohu. První písemná zmínka o této kapli pochází z roku 1592, kdy darovali Adam a Margareta z Lobkovic zdejší kapli mešní roucho s vyšitými jmény, znaky dárců a letopočtem. V roce 1669 byla přistavěna ke kapli barokní věž a do ní byl umístěn zvon z roku 1524 ze saského Freibergu. V roce 1674 prodělala kaple velkou barokní přestavbu, během které byla přestavěna na kostel a z původní kaple se stal dnešní presbytář. V roce 1685 byla ke kostelu přistavěna současná zvonová věž, do které byl pořízen ještě jeden zvon. Tímto krokem získal kostel v podstatě svou současnou podobu. V roce 1695 darovali jezuité tomuto kostelu kazatelnu. V průběhu 18. století prodělal kostel další barokní přestavbu, která hlavně upravila okolí kostela do současné podoby. Vzniklo tak venkovní schodiště či ohradní zeď. Díky legendě se tento kostel stal kostelem poutním, a to velmi vyhledávaným, jelikož od 18. století do 20. století se do tohoto kostela konaly poutě, které dosáhli 20 000 návštěvníků ročně. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Naštěstí se však dočkal v roce 1988 své rekonstrukce. Co se týká vnitřního vybavení, tak uvnitř se nachází hlavní oltář, který byl vytvořen v barokním slohu roku 1700 pro mě neznámým autorem. Oltář je pak ozdoben místní poutní modlou, a to právě gotickou dřevěnou sochou Panny Marie, která je datovaná do doby kolem roku 1450

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-kvetnov/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Kv%C4%9Btnov)

Dojmy: Krásný barokní poutní areál, u kterého je škoda, že jsem neviděl onu gotickou sošku.

Mapa

Fotografie

kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
kostel Navštívení Panny Marie v Květnové
×