logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kamenné dům eč. 156 dům eč. 159

Kamenné - dům eč. 158

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje buď zděné či hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V této podobě se pak toto stavení zachovalo do současnosti.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

dům eč. 158 v Kamenném
×