logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Jirkov sloup se sousoším Piety socha Světce

Jirkov - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tuto krásnou barokní sochu vytvořil v roce 1708 Jan Brokoff na náklady místního měšťana Küttnera. Ke vzniku této sochy se pak váže jedna pověst, dle které bylo město Jirkov zachváceno velkým požárem a tento měšťan se vroucně modlil k sv. Janu Nepomuckému aby byl jeho dům ušetřen. Jeho dům požár přežil, a tak nechal údajně vystavět tuto sochu. Po konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala v roce 2011 svého restaurování, které vykonal restaurátor Michael Bílek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-13405582

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná barokní socha, která se zachovala do současnosti.

Mapa

Fotografie

socha sv. Jana Nepomuckého v Jirkově
socha sv. Jana Nepomuckého v Jirkově
socha sv. Jana Nepomuckého v Jirkově
×