logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Jirkov Kludského vila krucifix na bývalém hřbitově

Jirkov - kostel sv. Jiljí

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Původně na tomto místě byl vystavěn kostel v ranně gotickém slohu někdy v době kolem roku 1300. Tento kostel byl postaven na malém ostrově a byl vybaven různými obranými prvky a opevněním. Přístup k tomuto kostelu byl přes malý můstek přes vodní příkop. V roce 1532 byl v tomto kostele pochován Václav z Veitmile, jehož renesanční náhrobek se zachoval do současnosti. Tento kostel si udržel svůj původní vzhled až do roku 1538, kdy byl kostel pozdně goticky přestavěn. V roce 1578 zde byl pochován Kryštof z Karlovic. Svůj gotický vzhled si tento kostel zachoval až do třicetileté války. Během této války byl kostel silně poškozen, a tak byl v době kolem roku 1650 byl kompletně barokně přestavěn a rozšířen podle plánů pro mě neznámého autora. Díky tomu tento kostel v podstatě získal svůj současný vzhled. Kolem roku 1660 byla ke kostelu přistavěna Červenohrádecká kaple a v roce 1661 se kostel dočkal své opravy, během které byla odstraněna většina obraných prvků kostela. V roce 1748 byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého a v roce 1777 byl kostel opravován. V roce 1784 byly do kostela pořízeny nové varhany a v roce 1823 byl kostel nově vydlážděn. Dalších oprav se tento kostel dočkal v letech 1850, 1885, 1919 a 1947. Po konci 2. světové války přestal tento kostel být pravděpodobně udržována a postupně sešel, až se nakonec dočkal v 90. Letech 20. století své rekonstrukce. Dodnes se pak zachovali krom renesančních či barokních náhrobků v předsíni pozdně gotický lomený portál.

Zdroj: https://nockostelu.cz/kostel/1476/

Zdroj: https://www.jirkov.cz/volny-cas/pametihodnosti-mesta-1/dekansky-kostel-sv-jilji/

Dojmy: Krásný a velmi zajímavý kostel.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Jiljí v Jirkově
kostel sv. Jiljí v Jirkově
kostel sv. Jiljí v Jirkově
kostel sv. Jiljí v Jirkově
kostel sv. Jiljí v Jirkově
×