logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hora Svatého Šebestiána vodopád Chomutovky

Hora Svatého Šebestiána - železniční dráha Křimov - Reitzenhain

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Zdejší železniční trať, která navazovala na trať v obci Křimov a pokračovala přes Horu Svatého Šebestiána, do Reitzenhainu byla vytvořena ve 3. čtvrtině 19. století. První osobní vlak touto tratí se pak rozjel dne 23. srpna 1875. Celá trať pak překlenovala zdejší hluboké údolí mohutným ocelovým mostem a další most byl nedaleko odtud, ale ten byl o poznání menší. Zdejší doprava pak fungovala do dne 9. května 1948, kdy zde projel poslední vlak. Následně zdejší dráha přestala být udržována a postupně chátrala. Nakonec byla zdejší dráha dne 12. října 1972 zrušena a postupně likvidována. Nakonec došlo i k likvidaci kdysi mohutného mostu. Most musel být třikrát odstřelen, než padl k zemi. Dodnes se pak zachovali zbytky krajních opěr samotného mostu, které masivně ční nad tímto údolíčkem.

Zdroj: https://www.sebestian.cz/obec/zajimavosti-o-obci/zanikle-objekty/

Dojmy: Pozůstatek dráhy, po které muselo být velmi zajímavé jet vlakem. Obzvláště přes různá hluboká údolí.

Mapa

Fotografie

železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
železniční dráha Křimov - Reitzenhain v Hoře Svatého Šebestiána
×