logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hora Svatého Šebestiána sloup se sousoším Nejsvětější Trojice železniční dráha Křimov - Reitzenhain

Hora Svatého Šebestiána - vodopád Chomutovky

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Říčka Chomutovka pramení v rašeliništích v okolí Hory Svatého Šebestiána, odkud teče směrem do Chomutova. Právě na tomto vodním toku se nachází na okraji Bezručova údolí nachází 3 metry vysoký vodopád, který je krásně viditelný i z cesty vedoucí okolo. Průtok tohoto vodopádu je průměrně 120 l/s, ale může být i notně vyšší zvláště v době tání sněhů na vrcholcích těchto hor.

Zdroj: http://www.vodopady.info/cz/krusne/Krusne.php?page=chomutovka

Dojmy: Krásný vodopád, který se nachází nedaleko Bezručova údolí.

Mapa

Fotografie

vodopád Chomutovky v Hoře Svatého Šebestiána
vodopád Chomutovky v Hoře Svatého Šebestiána
vodopád Chomutovky v Hoře Svatého Šebestiána
vodopád Chomutovky v Hoře Svatého Šebestiána
vodopád Chomutovky v Hoře Svatého Šebestiána
×