logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hrádečná Československé opevnění na Kočičáku dům čp. 18

Hrádečná - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a ozdobně bedněnými štíty. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak jednou z nejkrásnějších ukázek zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná stavba, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 5 v Hrádečné
dům čp. 5 v Hrádečné
dům čp. 5 v Hrádečné
×