logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hrádečná dům čp. 5

Hrádečná - Československé opevnění na kočičáku

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: S postupnou rostoucí hrozbou ze strany Německa v průběhu 1. poloviny 20. století se Československý stát rozhodl vystavět rozsáhlou obranou síť bunkrů a opevnění. Tato síť opevnění pak byla vybudována v rekordně krátkém čase a dodnes zachovaná síť opevnění byla vystavěna již v letech 1936 – 1938. Po obsazení Sudet Německem se ale na toto opevnění postupně zapomnělo. Změna pro zdejší dodnes zachovaný areál bylo v 80. letech 20. století, kdy začali M. a K. Strakovi postupně procházet bez map zdejší okolí a mapovat zdejší dodnes zachované opevnění, které se kompletně zachovalo ve své původní podobě, jak bylo dokončeno v roce 1938. Na tuto práci pak navázali členové spolku KVH Nord – Sever Chomutov, kteří začali s prvními zdejšími rekonstrukcemi zdejšího opevnění. Tyto rekonstrukční práce začali v roce 1998, kdy se začali prořezávat náletové dřeviny u zapomenutého řopíku a rekonstrukce jeho okolí. Již na podzim v roce 1998 byla dokončena rekonstrukce tohoto bunkru a byla na oslavu tohoto aktu zde sehrána fiktivní bitva, jak by to asi vypadalo, kdyby se zde střetla Německá armáda s Československou armádou. Od roku 1998 do roku 2010 tak byla zrekonstruována většina zdejšího opevnění a byla vybavena svým původním dobovým vybavením. Na konci 90. let 20. století pak začali první prohlídky, a tak byly položeny základy zdejšího Muzea Československého opevnění na Kočičáku, které bylo oficiálně založeno roku 2010. Práce na zdejším opevněním tímto nekončili, jelikož v letech 2013 – 2019 zde proběhla rekonstrukce dalších 13 objektů, díky čemuž v době mé návštěvy zde bylo zrekonstruováno celkem 17 pevností. Dále se zde nacházela replika původních zákopů či protitankového opevnění ve formě 130 rozsocháčů. Základem muzea jsou pak bunkry LO vz. 37 typ A-160 šikmý, a šest LO vz. 36 typu 1x A, 3x b, 1x c a atypický typ C.

Zdroj: https://www.bunkry.cz/muzeum/lo-kocicak

Zdroj: http://www.hsr-uk.cz/pro-muzeum-ceskoslovenskeho-opevneni-z-let-1936-1938-na-kocicku-je-dulezitou-aktivitou-prace-s-detmi-a-mladezi-na-tematickych-letnich-taborech-a-celorocnim-zajmovem-krouzku-nazvany-mlady-bunkra/

Dojmy: Zajímavé opevnění, které ukazuje jak mělo vypadat Krušnohorské obranné opevnění.

Mapa

Fotografie

Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
Československé opevnění na kočičáku v Hrádečné
×