logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Čejkovice dům čp. 22 sloup se sochou Panny Marie

Čejkovice - kaple sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kaple svatého Floriána je římskokatolická kaple zasvěcená svatému Floriánovi v Čejkovicích v okrese Chomutov. Barokní kaple byla postavena v západním cípu návsi v roce 1718 podle plánů pro mě neznámého autora. Má obdélný půdorys s půlkruhově zakončeným presbytářem. Západní průčelí je zdůrazněné volutovým štítem s výklenkem, ve kterém stojí socha Panny Marie. Ve druhém výklenku ve zdi presbytáře je socha svatého Václava. K presbytáři přiléhá v ose lodi malá sakristie. Fasádu člení pilastry a složitě tvarovaná římsa. Ze střechy vybíhá sanktusová vížka. Interiér je zaklenutý stlačenou lunetovou klenbou. Novobarokní oltář z počátku dvacátého století využil části staršího oltáře. V kapli se nachází také kazatelna s obrazy svatého Jana Křtitele, svatého Jana Evangelisty a Ježíška s křížem v rokajových rámech. K vybavení dále patří barokní sochy Panny Marie a svatého Josefa z poloviny osmnáctého století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_(%C4%8Cejkovice)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-sebestiana-13291289

Dojmy: Krásná barokní kaple, která je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
kaple sv. Floriána v Čejkovicích
×